Thông tin mới về annie

CẬP NHẬT Thứ sáu, 30/04/2021 10:20

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Vừa cập nhật bản 11.9, client LMHT đã có "tính năng" mới - Tự động chọn skin khác hẳn với game thủ Vừa cập nhật bản 11.9, client LMHT đã có "tính năng" mới - Tự động chọn skin khác hẳn với game thủ 30/04/2021 10:20

"Tính năng" này của client sẽ gây ra khá nhiều khó chịu cho game thủ LMHT.

Tin mới