Thông tin mới về Eustass Kid

CẬP NHẬT Thứ sáu, 05/08/2022 16:25

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
One Piece: 3 nhân vật "to gan lớn mật" dám gây chuyện với Shanks và băng Tóc Đỏ One Piece: 3 nhân vật "to gan lớn mật" dám gây chuyện với Shanks và băng Tóc Đỏ 05/08/2022 16:25

Đến cả đô đốc hải quân cũng phải kiêng dè Shanks, vậy mà 3 nhân vật này làm liều quá!

Tin mới