Thông tin mới về AoE

CẬP NHẬT Thứ hai, 15/03/2021 16:38

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Vừa cà khịa vợ: "Sư tử còn làm thịt được nữa là hổ", Chim Sẻ Đi Nắng đã dính nghi vấn bị "nóc nhà" giáo huấn Vừa cà khịa vợ: "Sư tử còn làm thịt được nữa là hổ", Chim Sẻ Đi Nắng đã dính nghi vấn bị "nóc nhà" giáo huấn 15/03/2021 16:38

"Thần đồng AoE" Việt Nam thì cũng chỉ là "cá mập" khi đi thi đấu, về nhà rồi thì ai cũng là "cá con" mà thôi.

Tin mới