Thông tin mới về rank LMHT

CẬP NHẬT Thứ ba, 18/06/2019 15:00

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
LMHT: Người chơi Đồng và Bạc dễ thoát rank nhất, trong khi game thủ Kim Cương toàn là 'thần gác cửa' LMHT: Người chơi Đồng và Bạc dễ thoát rank nhất, trong khi game thủ Kim Cương toàn là 'thần gác cửa' 18/06/2019 15:00

Bảo sao mà một streamer LMHT nào đó tại Việt Nam đánh mãi mà không thể trụ lại Cao Thủ, để rồi vẫn tiếp tục kiếp gác cửa Kim Cương I.

Tin mới