Thông tin mới về Avengers: Infinity War

CẬP NHẬT Thứ hai, 19/11/2018 14:00

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Ai là người đã cấm các Eternals không được giúp Avengers đánh bại Thanos? Ai là người đã cấm các Eternals không được giúp Avengers đánh bại Thanos? 23/08/2021 21:14

Khi đến Trái Đất từ 7000 năm trước, Eternals đã được "bề trên" ra lệnh không được can thiệp vào những mâu thuẫn của nhân loại, trừ khi những mâu thuẫn đó có liên quan đến Deviants. Vậy ai đủ khả năng khiến cho các Eternal hùng mạnh phải nghe lời răm rắp như vậy?

Tin mới