Thông tin mới về Shanks

CẬP NHẬT Thứ sáu, 22/10/2021 17:25

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
One Piece: Shanks đã ở lại làng của Luffy khoảng một năm có thể vì những lý do này? One Piece: Shanks đã ở lại làng của Luffy khoảng một năm có thể vì những lý do này? 22/10/2021 17:25

Shanks ở lại làng Foosha hóa ra là có nguyên nhân?

Tin mới