Top 4 nhiệm vụ 'nhân văn nhất' trong dòng game GTA

Đông Phong  Phụ nữ số | 29/11/2023 04:00 PM

Có một số nhiệm vụ trong series GTA có thể được coi là có tính chất hòa bình hơn so với các nhiệm vụ khác.

Grand Theft Auto (GTA) nổi tiếng với các tình tiết hành động và phiêu lưu. Tuy nhiên, có một số nhiệm vụ trong series GTA có thể được coi là có tính chất hòa bình hơn so với các nhiệm vụ khác. Dưới đây là một số nhiệm vụ như vậy.

photo-1701235115181

1. "The Good Husband" (GTA IV - The Ballad of Gay Tony): Trong nhiệm vụ này, người chơi điều khiển Luis Lopez, một nhân vật trong The Ballad of Gay Tony, để bảo vệ một phụ nữ tên là Margot trong một cuộc tấn công. Nhiệm vụ này thường được coi là một trong những nhiệm vụ nhân văn nhất trong phiên bản này, khi người chơi đóng vai trò bảo vệ và giúp đỡ một người vô tội.

2. "Father/Son" (GTA V): Nhiệm vụ này tập trung vào quan hệ gia đình giữa Michael De Santa và con trai của ông, Jimmy. Trong nhiệm vụ này, Michael phải cứu Jimmy khỏi một tình huống khó khăn. Nhiệm vụ này đưa ra các vấn đề về quan hệ gia đình và tình cảm cha con.

photo-1701235142102

3. "The Sea Wall" (GTA: Vice City Stories): Trong nhiệm vụ này, người chơi đóng vai Victor Vance, người phải bảo vệ một bức tường chống sóng ở thành phố Vice City. Mặc dù có một số yếu tố hành động, nhiệm vụ này không tập trung vào bạo lực mà thay vào đó là việc bảo vệ cộng đồng khỏi tác động tiêu cực của môi trường.

4. "The Birth of the Conservation Movement" (GTA V - Strangers and Freaks): Trong nhiệm vụ này, người chơi đóng vai trò của Franklin Clinton và hợp tác với nhóm những người bảo vệ môi trường để ngăn chặn một công ty khai thác dầu gây hại đến môi trường. Nhiệm vụ này thúc đẩy thông điệp về bảo vệ môi trường và chống lại các hoạt động công nghiệp gây tổn thương đến thiên nhiên.