Thông tin mới về côrona

CẬP NHẬT Thứ ba, 24/03/2020 01:59

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
[Infographic] Covid-19 lây nhiễm tế bào phổi như thế nào? Tại sao nó lại nguy hiểm vậy? [Infographic] Covid-19 lây nhiễm tế bào phổi như thế nào? Tại sao nó lại nguy hiểm vậy? 18/03/2020 14:21

Không chỉ có một, mà là hàng triệu con virus sẽ được tổng hợp trong mỗi tế bào phổi.

Tin mới