Thông tin mới về Sai lầm lớn

CẬP NHẬT Thứ năm, 01/10/2020 19:57

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Vì đâu mà Kim Dung bỗng dưng lại sửa tên Doãn Chí Bình sau hàng chục năm? Vì đâu mà Kim Dung bỗng dưng lại sửa tên Doãn Chí Bình sau hàng chục năm? 01/10/2020 19:57

Cố nhà văn đổi tên thành Chân Chí Bính để tránh mạo phạm nhân vật lịch sử.

Tin mới