Thông tin mới về manga

CẬP NHẬT Thứ sáu, 02/04/2021 10:45

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Cay cú vì Hunter x Hunter cứ mãi delay, YouTuber đấm mỗi ngày 1000 cái cho đến khi truyện trở lại Cay cú vì Hunter x Hunter cứ mãi delay, YouTuber đấm mỗi ngày 1000 cái cho đến khi truyện trở lại 23/10/2021 17:19

YouTuber Tarue Totsugeki đã thực hiện thử thách khá dị - mỗi ngày đấm 1000 cái để chờ ngày bộ truyện siêu delay trở lại.

Tin mới