Thông tin mới về gaming phone

CẬP NHẬT Thứ bảy, 02/11/2019 23:59

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Nhìn lại Xperia Play: cú "game over" đau đớn từ hai mảng kinh doanh mà Sony dày dạn kinh nghiệm Nhìn lại Xperia Play: cú "game over" đau đớn từ hai mảng kinh doanh mà Sony dày dạn kinh nghiệm 02/11/2019 23:59

Xperia Play nối bước với tham vọng thúc đẩy thị trường gaming phone và nhận thất bại đau đớn như N-Gage.

Tin mới