Thông tin mới về Dương Tiễn

CẬP NHẬT Thứ hai, 05/10/2020 09:29

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Con mắt thứ ba của Nhị Lang Thần có công dụng gì? Con mắt thứ ba của Nhị Lang Thần có công dụng gì? 05/10/2020 09:29

Thần nhãn trên trán Nhị Lang Thần là một loại Âm dương nhãn, vừa có thể làm vũ khí khi chiến đấu, lại vừa có công dụng như Gương chiếu yêu của Lý Thiên Vương.

Tin mới