Chết cười với trend "nối chữ" cùng Captain America, càng xem càng thấy lầy lội

Yasha  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/05/2020 11:41 PM

Trong thời gian gần đây, Captain America cùng phe đối địch Hydra lại 1 lần nữa tấu hài cho "con dân" xem, nhưng là dưới hình chơi "chơi nối chữ".

Mặc dù đã xuất hiện từ lâu, nhưng phân cảnh đụng độ tại thang máy của Captain America trong Captain America: The Winter Soldier và Avengers: Endgame đã trở thành đề tài cho biết bao meme trên thế giới. Và trong thời gian gần đây, Cap cùng những kẻ địch thuộc Hydra lại 1 lần nữa tấu hài cho "con dân" xem, nhưng là dưới hình chơi "chơi nối chữ".

Cùng xem loạt ảnh chế nối chữ về Cap và đồng bọn nhé.

Chết cười với trend nối chữ cùng Captain America, càng xem càng thấy lầy lội - Ảnh 1.
Chết cười với trend nối chữ cùng Captain America, càng xem càng thấy lầy lội - Ảnh 2.

Bắt đầu chơi lại thôi mà đã chơi xấu rồi.

Chết cười với trend nối chữ cùng Captain America, càng xem càng thấy lầy lội - Ảnh 3.
Chết cười với trend nối chữ cùng Captain America, càng xem càng thấy lầy lội - Ảnh 4.
Chết cười với trend nối chữ cùng Captain America, càng xem càng thấy lầy lội - Ảnh 5.
Chết cười với trend nối chữ cùng Captain America, càng xem càng thấy lầy lội - Ảnh 6.

Ngọng.

Chết cười với trend nối chữ cùng Captain America, càng xem càng thấy lầy lội - Ảnh 7.

Đừng hòng gài tao nữa nha thằng Captain ngọng.

Chết cười với trend nối chữ cùng Captain America, càng xem càng thấy lầy lội - Ảnh 8.

Nối từ hay nối tình?

Chết cười với trend nối chữ cùng Captain America, càng xem càng thấy lầy lội - Ảnh 9.
Chết cười với trend nối chữ cùng Captain America, càng xem càng thấy lầy lội - Ảnh 10.

Đây là nước đi mà tại hạ không thể lường trước được.

Chết cười với trend nối chữ cùng Captain America, càng xem càng thấy lầy lội - Ảnh 11.

...là do bạn không chơi nối chữ đó bạn ạ.

Chết cười với trend nối chữ cùng Captain America, càng xem càng thấy lầy lội - Ảnh 12.

Này thì chọc ngoáy.

Chết cười với trend nối chữ cùng Captain America, càng xem càng thấy lầy lội - Ảnh 13.
Chết cười với trend nối chữ cùng Captain America, càng xem càng thấy lầy lội - Ảnh 14.

...cà chế chế chế cha la cà.

Chết cười với trend nối chữ cùng Captain America, càng xem càng thấy lầy lội - Ảnh 15.

Đau thế này thì ai chịu cho được.