Thông tin mới về Zoro với Shiliew

CẬP NHẬT Thứ hai, 25/02/2019 09:30

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
One Piece: Thánh Oda đã từng dự báo về cuộc chiến giữa kiếm sĩ Zoro với "người tàng hình" Shiliew, ai sẽ là người chiến thắng? One Piece: Thánh Oda đã từng dự báo về cuộc chiến giữa kiếm sĩ Zoro với "người tàng hình" Shiliew, ai sẽ là người chiến thắng? 25/02/2019 09:30

Mọi người đã bao giờ tưởng tượng ra cuộc chiến giữa kiếm sĩ Zoro của băng Mũ Rơm với Shiliew "tàng hình" của băng Râu Đen chưa?

Tin mới