Thông tin mới về xuất quỷ nhập thần

CẬP NHẬT Thứ tư, 17/05/2023 11:41

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
Vì sao Lưu Bị ít khi đưa 'bậc thần cơ diệu toán' cùng ra trận giúp sức? Vì sao Lưu Bị ít khi đưa 'bậc thần cơ diệu toán' cùng ra trận giúp sức? 12/11/2022 16:56

Lưu Bị hiếm khi cùng Gia Cát Lượng ra trận, chẳng lẽ do không tin tưởng Khổng Minh hay sao?

Tin mới