Thông tin mới về Xuân Thu Chiến Quốc

CẬP NHẬT Thứ tư, 22/07/2020 09:36

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
5 thanh kiếm nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa: Cây nào cũng là bảo kiếm! 5 thanh kiếm nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa: Cây nào cũng là bảo kiếm! 22/07/2020 09:36

Tương truyền rằng vào thời Xuân Thu chiến quốc, Việt vương Doãn Thường đã ra lệnh cho nghệ nhân rèn kiếm nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa là Âu Dã Tử làm ra 5 thanh bảo kiếm.

Tin mới