Xếp Hình
THÔNG TIN GAME

Cập nhật

Xếp Hình

Xếp Hình

THỂ LOẠI: MMO Casual

NHÀ PHÁT TRIỂN: Trung Quốc

NHÀ PHÁT HÀNH: Đang cập nhật

NGÀY PHÁT HÀNH: 19/09/2014

NGÔN NGỮ: Đang cập nhật

Thông tin về Xếp Hình Xếp Hình là một trò chơi thuần giải trí, không nặng cày cuốc, mang tính chất đối kháng giữa các người chơi với nhau, thông qua hình thức xếp các viên gạch để chúng trở thành năng lượng thi triển kỹ năng.