Thông tin mới về Warzone

CẬP NHẬT Thứ bảy, 11/07/2020 14:45

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Lần lượt Warzone rồi đến ngài Ren úp mở comeback LMHT chuyên nghiệp, VCS sắp sửa chào đón sự trở lại của các 'cựu thần'? Lần lượt Warzone rồi đến ngài Ren úp mở comeback LMHT chuyên nghiệp, VCS sắp sửa chào đón sự trở lại của các 'cựu thần'? 11/07/2020 14:45

Sự trở lại của các cựu binh như Warzone có lẽ sẽ là một tín hiệu vui cho VCS chăng?

Tin mới