Thông tin mới về vũ trụ

CẬP NHẬT Chủ nhật, 27/06/2021 16:04

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Dragon Ball: Những điều ước có sức ảnh hưởng lớn nhất series, đặc biệt số 4 đã thay đổi toàn bộ vũ trụ Dragon Ball: Những điều ước có sức ảnh hưởng lớn nhất series, đặc biệt số 4 đã thay đổi toàn bộ vũ trụ 27/06/2021 16:04

Trong series Dragon Ball có rất nhiều điều ước đã được thực hiện. Tuy nhiên, 4 điều này có thể là tác động mạnh nhất thay đổi toàn bộ cốt truyện.

Tin mới