Thông tin mới về Vũ trụ song song

CẬP NHẬT Thứ bảy, 23/05/2020 18:11

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Các nhà khoa học NASA phát hiện bằng chứng về vũ trụ song song, nơi thời gian chạy… ngược Các nhà khoa học NASA phát hiện bằng chứng về vũ trụ song song, nơi thời gian chạy… ngược 23/05/2020 18:11

Giống hệt như phim “The Twilight Zone”, nhóm các nhà khoa học NASA đang nghiên cứu tại Nam Cực đã phát hiện bằng chứng về một vũ trụ song song – nơi các quy tắc vật lý hoàn toàn đối lập với vũ trụ của chúng ta.

Tin mới