Thông tin mới về Vũ trụ song song

CẬP NHẬT Thứ tư, 13/03/2024 11:54

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
Đây là những lý do tại sao chúng ta nên tin rằng mình đang sống trong hệ thống Đa vũ trụ Đây là những lý do tại sao chúng ta nên tin rằng mình đang sống trong hệ thống Đa vũ trụ 16/06/2018 22:54

Vì dường như chỉ có học thuyết này mới có thể giải thích cho sự vô tận của vũ trụ.

Tin mới