Vũ trụ ảo của Trung Quốc khác Mỹ như thế nào?

Hải Phong  Theo Vietnamnet | 05/07/2022 02:00 PM

Nền tảng vũ trụ ảo Metaverse đang được rất nhiều tên tuổi hàng đầu trong giới công nghệ của Trung Quốc và Mỹ quan tâm. Tuy nhiên, người dùng ở hai quốc gia sẽ có những trải nghiệm rất khác nhau.

Nền tảng vũ trụ ảo Metaverse đang được rất nhiều tên tuổi hàng đầu trong giới công nghệ của Trung Quốc và Mỹ quan tâm. Tuy nhiên, người dùng ở hai quốc gia sẽ có những trải nghiệm rất khác nhau.

Vũ trụ ảo của Trung Quốc khác Mỹ như thế nào-