Thông tin mới về virus

CẬP NHẬT Thứ hai, 25/05/2020 17:36

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Loại virus cổ đại có thể biến sinh vật trở thành đá như Medusa trong thần thoại Hy Lạp Loại virus cổ đại có thể biến sinh vật trở thành đá như Medusa trong thần thoại Hy Lạp 25/05/2020 17:36

Một loại virus cổ đại mới được các nhà khoa học phát hiện ra, đặc biệt là nó có thể biến vật chủ của mình hóa đá giống như Medusa trong thần thoại Hy Lạp.

Tin mới