Việc nhẹ lương cao: Chỉ việc nằm trong 60 ngày, NASA trả bạn 2,3 tỷ đồng

NARUTO  Theo Trí Thức Trẻ | 28/08/2018 10:33 AM

Đây là một công việc trong mơ hoàn toàn có thật trong thực tế. Nằm ngủ, nằm chơi và bạn được nhận ngay số lương là 2,3 tỷ đồng tại NASA!

Việc nhẹ lương cao: Chỉ việc nằm trong 60 ngày, NASA trả bạn 2,3 tỷ đồng - Ảnh 1.

Việc nhẹ lương cao: Chỉ việc nằm trong 60 ngày, NASA trả bạn 2,3 tỷ đồng - Ảnh 2.

Việc nhẹ lương cao: Chỉ việc nằm trong 60 ngày, NASA trả bạn 2,3 tỷ đồng - Ảnh 3.

Việc nhẹ lương cao: Chỉ việc nằm trong 60 ngày, NASA trả bạn 2,3 tỷ đồng - Ảnh 4.

Việc nhẹ lương cao: Chỉ việc nằm trong 60 ngày, NASA trả bạn 2,3 tỷ đồng - Ảnh 5.

Việc nhẹ lương cao: Chỉ việc nằm trong 60 ngày, NASA trả bạn 2,3 tỷ đồng - Ảnh 6.

Việc nhẹ lương cao: Chỉ việc nằm trong 60 ngày, NASA trả bạn 2,3 tỷ đồng - Ảnh 7.
Xem thêm:

vũ trụ

NASA