Thông tin mới về văn hóa

CẬP NHẬT Thứ sáu, 11/06/2021 11:01

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Thần thú Niên từng bị Hồng Quân Lão Tổ đánh bại trong thần thoại Trung Hoa quyền lực ra sao? Thần thú Niên từng bị Hồng Quân Lão Tổ đánh bại trong thần thoại Trung Hoa quyền lực ra sao? 11/06/2021 11:01

Theo truyền thuyết Trung Hoa, Niên đã bị Hồng Quân Lão Tổ đánh bại và chấp nhận trở thành vật cưỡi của ông.

Tin mới