Thông tin mới về USB

CẬP NHẬT Thứ hai, 18/01/2021 17:01

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Thử nghịch cho biết: Rút ra cắm vào nhiều có làm hỏng đầu cắm USB không? Thử nghịch cho biết: Rút ra cắm vào nhiều có làm hỏng đầu cắm USB không? 18/01/2021 17:01

Hãng họ tính cả rồi, không phá thì không hư đầu USB được đâu!

Tin mới