Thông tin mới về Tư Mã Ý

CẬP NHẬT Thứ bảy, 28/01/2023 15:00

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Nghi án việc Tư Mã Ý mượn tay quân Thục để trừ khử Trương Cáp Nghi án việc Tư Mã Ý mượn tay quân Thục để trừ khử Trương Cáp 22/11/2016 20:30

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Trương Cáp là kẻ hữu dũng vô mưu, Tư Mã Ý lại là người mưu sâu kế hiểm chẳng thua gì Gia Cát Lượng. Phải chăng Ý đã lợi dụng cơ hội Gia Cát Lượng rút chạy, cho Trương Cáp đuổi theo để tiện tay trừ khử lão tướng này?

Tin mới