Thông tin mới về Tư Lệnh Ngọt

CẬP NHẬT Chủ nhật, 27/10/2019 11:59

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
One Piece: Tư lệnh ngọt băng Big Mom đầu tiên bị Luffy đánh bại có mạnh hay không? One Piece: Tư lệnh ngọt băng Big Mom đầu tiên bị Luffy đánh bại có mạnh hay không? 27/10/2019 11:59

Do bị Tankman của Luffy đánh bại mà nhiều người xem đã đánh giá Cracker "hơi phế".

Tin mới