Thông tin mới về Tứ Hoàng

CẬP NHẬT Thứ tư, 12/08/2020 15:30

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
One Piece: Nếu đánh bại được băng Bách Thú thì đây chính là 10 sức mạnh mới của băng Mũ Rơm sau arc Wano (P2) One Piece: Nếu đánh bại được băng Bách Thú thì đây chính là 10 sức mạnh mới của băng Mũ Rơm sau arc Wano (P2) 12/08/2020 15:30

Sau arc Wano chắc chắn mỗi thành viên trong băng Mũ Rơm đều sẽ mạnh lên.

Tin mới