Thông tin mới về Trung Hoa

CẬP NHẬT Thứ ba, 15/06/2021 15:46

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Hồng Quân Lão Tổ và ba đại đệ tử trong thần thoại Trung Hoa thật ra là những ai? Hồng Quân Lão Tổ và ba đại đệ tử trong thần thoại Trung Hoa thật ra là những ai? 15/06/2021 15:46

Hồng Quân Lão Tổ cùng với ba đệ tử Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn được xem là những nhân vật chủ chốt trong thần thoại Trung Hoa.

Tin mới