Thông tin mới về trộm

CẬP NHẬT Thứ sáu, 05/11/2021 20:59

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Đi ăn trộm mà chẳng thu được gì, tên trộm cay cú để lại lá thư lên án chủ nhà Đi ăn trộm mà chẳng thu được gì, tên trộm cay cú để lại lá thư lên án chủ nhà 05/11/2021 20:59

Tên trộm thẳng thừng viết rằng nhà không có tiền thì không nên khóa cửa, vì có thu được gì đâu.

Tin mới