Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/10/2016 06:00 PM

Thông qua tập ảnh đẹp bên dưới của nhiếp ảnh gia Steve Dominguez, chắc chắn không ít người trong chúng ta sẽ bồi hồi nhớ về thuở còn nhỏ gắn liền với các trò điện tử kinh điển của mình.

Viện bảo tàng là một địa điểm trưng bày nhiều hiện vật và thông tin suốt chiều dài lịch sử phát triển một lĩnh vực, văn hóa nào đó, đương nhiên với những viện bảo tàng chuyên về video game cũng như thế. Dưới đây là những hình ảnh đẹp về Viện bảo tảng Videogame Quốc Gia ở Frisco, Texas, Mỹ mới bắt đầu mở cửa từ tháng 4 năm 2016 nhằm mục đích giúp các khách thăm quan có thể hiểu được từng bước lịch sử cổ điển của ngành công nghiệp giải trí khổng lồ này, đồng thời tận tay trải nghiệm những trò chơi kinh điển, ngắn liền với tuổi thơ của hàng triệu người thế hệ trước.

Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ
Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ

Top game kỹ thuật số hot nhất toàn cầu trong tháng 8/2016