Thông tin mới về trận đồ

CẬP NHẬT Thứ sáu, 18/12/2020 09:34

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Hà đồ, Lạc thư – Cội nguồn cho mọi trận pháp của người Trung Hoa cổ Hà đồ, Lạc thư – Cội nguồn cho mọi trận pháp của người Trung Hoa cổ 18/12/2020 09:34

Trong số các trận đồ nổi tiếng mà người Trung Hoa lưu truyền, Bát trận đồ của Khổng Minh có lẽ đứng đầu bảng, thế nhưng nó chỉ là phần nhỏ của một trận đồ phức tạp sử dụng Hà đồ, Lạc thư.

Tin mới