Thông tin mới về Trái ác quỷ

CẬP NHẬT Chủ nhật, 25/10/2020 14:30

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
One Piece: Có khả năng "miễn nhiễm" với mọi vết đâm chém nhưng Bara Bara no Mi vẫn phải "chào thua" trước 5 trái ác quỷ này One Piece: Có khả năng "miễn nhiễm" với mọi vết đâm chém nhưng Bara Bara no Mi vẫn phải "chào thua" trước 5 trái ác quỷ này 25/10/2020 14:30

Bara Bara no Mi là một trái ác quỷ vô cùng đặc biệt giúp người sở hữu trở thành "người tách rời".

Tin mới