[Total War: Three Kingdoms] Tìm hiểu về sức mạnh của bộ ba Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng, Chu Du

Real Madrid  - Theo Helino | 08/05/2019 05:17 PM

 
  thích

Tiếp tục đến với series tổng quan về các thế lực phong kiến và các nhân vật nổi tiếng nhất thời Tam Quốc trong Total War: Three Kingdoms. Lần này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những mưu sĩ giỏi nhất.

Tổng quan 3 thế lực Ngụy - Thục - Ngô trong Total War: Three Kingdoms

[Total War: Three Kingdoms] Tổng quan về Tào Tháo và Ngụy Quốc

Gia Cát Lượng

[Total War: Three Kingdoms] Tìm hiểu về sức mạnh của bộ ba Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng, Chu Du - Ảnh 1.

Tên: Zhuge Liang (Gia Cát Lượng)

Phe: Thục Hán

Kiểu anh hùng: Chiến lược gia

Các kỹ năng nổi bật:

- Way of the Wind: Gia Cát Lượng có thể dự đoán được thời tiết dựa vào những gì ông nghiên cứu và đúc rút được.

- Sight of the Dragon: Gia Cát Lượng có thể định vị và phát hiện được nơi ẩn náu, đóng quân, tàng trữ lương thảo, quân nhu của địch.

- Stifling Deluce: Gia Cát Lượng là bậc thầy trong việc sử dụng tâm lý chiến. Ông có thể làm quân địch bối rối, hoang mang, sĩ khí giảm sút.

- Feather Fan: Với chiếc quạt của mình, Gia Cát Lượng có thể cảm nhận được các nguyên tố trong tự nhiên như đất, nước, khí, lửa...

Tư Mã Ý

[Total War: Three Kingdoms] Tìm hiểu về sức mạnh của bộ ba Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng, Chu Du - Ảnh 2.

Tên: Sima Yi (Tư Mã Ý)

Phe: Tào Ngụy

Kiểu anh hùng: Chiến lược gia

Các kỹ năng nổi bật:

- Wisdom of the River: Nhìn ra được điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của địch

- Inspiring Surge: Tư Mã Ý có khả năng khích lệ binh sĩ (gần như trái ngược với khả năng phản gián của Gia Cát Lượng). Những đội quân do Tư Mã Ý chỉ huy đều có sĩ khí rất cao.

- WhiteWater: Tư Mã Ý có thể khiến quân địch "đứng hình" trong một khoảng thời gian

Chu Du

[Total War: Three Kingdoms] Tìm hiểu về sức mạnh của bộ ba Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng, Chu Du - Ảnh 3.

Tên: Zhou Yu (Chu Du)

Phe: Đông Ngô

Kiểu anh hùng: Chiến lược gia

Các kỹ năng nổi bật:

- Melodic Strategist: Chu Du là một nhà chính trị tài ba. Ông có thể tạo ra sự đoàn kết và biến quân đội của ông thành một thể thống nhất.

- Ripples of Perspective: Chu Du có thể nhìn thấy và vận dụng tốt các điều kiện thiên nhiên để mang lại chiến thắng. Tương tự như Gia Cát Lượng nhưng kém hơn một bậc.

- Inspiring Surge: Tương tự kỹ năng khích lệ binh sĩ của Tư Mã Ý, tuy nhiên sự khích lệ của Chu Du mang thiên hướng tốc chiến.

- Wisdom of the River: Nhìn ra được điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của địch.