Thông tin mới về Tôn Ngộ Không

CẬP NHẬT Chủ nhật, 12/07/2020 10:27

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Mỗi lần cần đánh nhau với yêu quái dưới nước, Tôn Ngộ Không đều "auto né" và lý do cực ít người biết Mỗi lần cần đánh nhau với yêu quái dưới nước, Tôn Ngộ Không đều "auto né" và lý do cực ít người biết 12/07/2020 10:27

Ít ai nhận ra rằng mỗi lần cần chiến đấu với yêu quái dưới nước, đều do Trư Bát Giới và Sa Tăng ra trận còn Tôn Ngộ Không thì... mất hút.

Tin mới