Thông tin mới về tổ chức Kara

CẬP NHẬT Thứ ba, 31/08/2021 20:30

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Boruto: Soi sức mạnh các thành viên Kara, bảo sao làng Lá đã gặp khó khăn đến thế khi "dây" phải chúng Boruto: Soi sức mạnh các thành viên Kara, bảo sao làng Lá đã gặp khó khăn đến thế khi "dây" phải chúng 31/08/2021 20:30

Các thành viên của tổ chức Kara đều rất mạnh mẽ, vì chúng đều là những người đã được sửa đổi hay cấy ghép sức mạnh trên cơ thể bằng các phương pháp khoa học.

Tin mới