Thông tin mới về Tiểu sử Hero

CẬP NHẬT Thứ tư, 10/07/2013 00:00

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Cuốn sách Archronicus bí ấn trong DOTA 2: Triệu hổi biển cả Cuốn sách Archronicus bí ấn trong DOTA 2: Triệu hổi biển cả 10/07/2013 00:00

Summoning Sea (Triệu hồi biển cả), là một trong những câu chuyện mà cuốn sách Archronicus trong DOTA 2 nhắc tới.

Tin mới