Thông tin mới về tiền mùa giải

CẬP NHẬT Thứ bảy, 26/11/2022 16:58

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Đây là những tướng LMHT “Vui Sướng Tột Độ” khi điểm bổ trợ Dũng Khí Khổng Lồ mới xuất hiện Đây là những tướng LMHT “Vui Sướng Tột Độ” khi điểm bổ trợ Dũng Khí Khổng Lồ mới xuất hiện 16/11/2016 00:00

Dù chỉ đơn giản là một sự thay đổi thôi nhưng có vẻ như điểm bổ trợ Dũng Khí Khổng Lồ mới làm cho rất nhiều tướng Liên Minh Huyền Thoại vui mừng tột cùng.

Tin mới