Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013

PV  - Theo PLXH / PLXH | 01/12/2013 0:00 AM

Vào dịp cuối tuần này từ 29/11 đến 1/12 năm 2013, công ty Tencent sẽ cho tổ chức sự kiện quan trọng mang tên Tencent Games Carnival 2013.

Vào dịp cuối tuần này từ 29/11 đến 1/12 năm 2013, công ty internet số 1 của Trung Quốc hiện nay là Tencent sẽ cho tổ chức sự kiện quan trọng mang tên Tencent Games Carnival 2013 (gọi tắt là TGC 2013) tại hội trường số 1 của Trung tâm triển lãm Thượng Hải.

 Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 1

Hội nghị này được diễn ra thường niên và là nơi để Tencent có thể tiếp xúc tốt hơn với cộng đồng người chơi cũng như giới thiệu những sản phẩm mới, hướng đi của mình trong tương la, và có thể coi là 1 "ChinaJoy thu nhỏ" vậy. Tencent đã không thấy hứa với người hâm mộ khi trong ngày đầu 29/11, họ đã cho công bố 3 sản phẩm mới toanh rất hứa hẹn như Đao Phong Thiết Kỵ, Plants vs Zombies OnlineDũng Giả Đại Mạo Hiểm. Bên cạnh đó là rất nhiều thông tin xoay quanh những sản phẩm khác của hãng và các khu vực cho người tham quan thử nghiệm trò chơi của mình 1 cách thoải mái, cùng hoạt động giải trí tương tác hấp dẫn.

Sau đây, GameK sẽ gửi tới các bạn chùm ảnh ghi lại toàn cảnh Tencent Games Carnival 2013:

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 2

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 3

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 4

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 5

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 6

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 7

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 8

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 9

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 10

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 11

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 12

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 13

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 14

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 15

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 16

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 17

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 18

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 19

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 20

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 21

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 22

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 23

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 24

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 25

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 26

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 27

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 28

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 29

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 30

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 31

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 32

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 33

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 34

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 35

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 36

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 37

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 38

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 39

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 40

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 41

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 42

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 43

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 44

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 45

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 46

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 47

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 48

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 49

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 50

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 51

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 52

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 53

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 54

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 55

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 56

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 57

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 58

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 59

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 60

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 61

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 62

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 63

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 64

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 65

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 66

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 67

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 68

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 69

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 70

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 71

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 72

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 73

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 74

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 75

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 76

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 77

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 78

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 79

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 80

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 81

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 82

Toàn cảnh sự kiện Tencent Games Carnival 2013 83