Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 17/11/2013 0:00 AM

 
  thích
Trong quãng thời gian từ 14 - 17 này, đất nước Hàn Quốc đang trở thành tâm điểm của ngành game thế giới với sự kiện G-Star 2013Triển lãm lần này có 2,261 gian hàng, trong đó khu vực B2C sẽ có 1,235 gian trên 1 khu vực có diện tích 26,000 m2, ít hơn so với năm ngoái, nhưng khu vực B2B lại gia tăng với 1,026 gian (đông nhất từ trước tới nay) trên 1 khu vực có diện tích 18,000 m2.

Nhìn chung, số lượng doanh nghiệp đầu tư, các công ty phát triển và vận hành game tham gia có tăng so với năm 2012. Ngoài ra, triển lãm lần này có đưa thêm dịch vụ hỗ trợ pháp lý chuyên môn cho các doanh nghiệp kinh doanh game.

Theo như ghi nhận từ ban tổ chức của sự kiện thì ngay trong ngày đầu tiên, G-Star 2013 đã đón nhận 32,787 khách tham quan, ít hơn so với con số 37,252 của năm ngoái. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do mất đi 1 lượng lớn sinh viên vừa thi đại học và 1 số lí do hoàn cảnh khác nữa. Nhìn chung, G-Star 2013 bị giảm 1 chút về các mặt như số sản phẩm chất lượng, lượt khách tham quan so với G-Star 2012. Sau đây, GameK sẽ gửi tới các bạn những hình ảnh ghi lại khung cảnh hội chợ năm nay:

G-Star 2013 Showgirl 1

G-Star 2013 Showgirl 2

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 1

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 2

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 3

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 4

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 5

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 6

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 7

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 8

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 9

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 10

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 11

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 12

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 13

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 14

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 15

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 16

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 17

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 18

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 19

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 20

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 21

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 22

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 23

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 24

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 25

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 26

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 27

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 28

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 29

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 30

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 31

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 32

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 33

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 34

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 35

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 36

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 37

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 38

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 39

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 40

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 41

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 42

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 43

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 44

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 45

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 46

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 47

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 48

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 49

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 50

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 51

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 52

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 53

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 54

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 55

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 56

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 57

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 58

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 59

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 60

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 61

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 62

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 63

Toàn cảnh hội chợ game lớn nhất Hàn Quốc G-Star 2013 64