Thông tin mới về Thể thuật

CẬP NHẬT Thứ tư, 24/03/2021 19:00

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
6 kỹ thuật trong Naruto và Boruto có thể khiến nhẫn thuật bị "phế" 6 kỹ thuật trong Naruto và Boruto có thể khiến nhẫn thuật bị "phế" 24/03/2021 19:00

Gặp mấy kỹ thuật này thì tốt nhất nên xài thể thuật cho chắc.

Tin mới