Tam Quốc là thời đại xuất anh hùng, võ tướng truyền kì nhiều không kể siết, vậy lương tháng của họ rốt cuộc ra sao?

A Độ  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/02/2020 07:00 PM

Bất kể là thời đại nào thì ai cũng cần tới món đồ thiết yếu để sinh tồn, đó là tiền bạc. Tiền tệ thời cổ đại Trung Quốc phân ra làm nhiều loại, có 12 lượng bạc, 50 lượng bạc, tam phân tiền.... Hôm nay chúng ta cùng bàn xem lương bổng của các vị đại hiệp Tam Quốc rốt cuộc được ban phát ra sao.

Thiên hạ thời kì Tam Quốc có thể xem là "một mớ hỗn độn", đất nước bị chia rẽ, mỗi một chư hầu cát cứ một phương, ai cũng ôm trong mình giấc mộng tranh đoạt thiên hạ, thời kì này, thiên hạ phần nào mang dáng dấp thời kì Xuân Thu.

Tất nhiên, bất kể là thời đại nào thì ai cũng cần tới món đồ thiết yếu để sinh tồn, đó là tiền bạc. Tiền tệ thời cổ đại phân ra làm nhiều loại, có 12 lượng bạc, 50 lượng bạc, tam phân tiền... Hôm nay chúng ta cùng bàn xem lương bổng của các vị đại hiệp Tam Quốc rốt cuộc được ban phát ra sao.

Tam Quốc là thời đại xuất anh hùng, võ tướng truyền kì nhiều không kể siết, vậy lương tháng của họ rốt cuộc ra sao? - Ảnh 1.

Nói về Trương Phi, lương bổng 1 năm của Trương Dực Đức rốt cuộc là bao nhiêu tiền?

Trước tiên, lương của Trương Phi chủ yếu tới từ chức vụ Xa kỵ đại tướng quân, tiếp đó là lúc Trương Phi làm Tây hương hầu, mức thuế một năm ở nơi ông cai quản có thể đem lại cho ông 12 vạn ngũ thù tiền (đơn vị tiền tệ Trung Quốc thời cổ).

Đổi sang nhân dân tệ thì 12 vạn rơi vào khoảng 60.000 tệ (khoảng 198 triệu đồng). Lương của Trương Phi sau khi cộng các chức vụ lại rơi vào khoảng dưới 4,7 triệu tệ (khoảng 15,5 tỷ đồng).

Tam Quốc là thời đại xuất anh hùng, võ tướng truyền kì nhiều không kể siết, vậy lương tháng của họ rốt cuộc ra sao? - Ảnh 2.

Trương Phi có mức lương hàng năm tương đương 4,7 triệu tệ bây giờ

Nếu đánh thắng trận, rất nhiều người còn được phân cấp đất đai. Thời điểm đó, người thân của bách tính tham gia quân đội đều là vì không muốn chết đói, vì miếng cơm manh áo và vì đồng lương.

Một ví dụ khác là Quan Vũ, mức lương của Quan nhị gia lúc bấy giờ là 1 vạn thạch. Khi đó, 1 thạch tương đương với 15kg bây giờ. Đó cũng được xem là một mức lương khá cao.

Tam Quốc là thời đại xuất anh hùng, võ tướng truyền kì nhiều không kể siết, vậy lương tháng của họ rốt cuộc ra sao? - Ảnh 3.

Quan Vũ có mức lương tương đương 6,8 triệu tệ bây giờ

Theo tư liệu ghi chép, giá lúa gạo lúc bấy giờ rơi vào khoảng 4.55 tệ nửa cân. Bổng lộc của Quan Vũ khi đó bằng với khoảng 150 vạn cân lúa gạo, đổi ra nhân dân tệ là 6,8 triệu tệ.

Cấp bậc chức vụ của Quan Vũ là tiền tướng quân, cấp bậc cũng không quá cao, ở thời hiện đại, chức vụ đó chỉ tương đương với cấp sư trưởng trong quân đội, tuy nhiên mức lương 6,8 triệu tệ lại là một mức lương rất cao!