Thông tin mới về tablet

CẬP NHẬT Thứ ba, 02/07/2019 14:27

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Tham vọng thực sự của Apple là dùng iPad thay thế luôn cả laptop/tablet lẫn game console Tham vọng thực sự của Apple là dùng iPad thay thế luôn cả laptop/tablet lẫn game console 02/07/2019 14:27

Dĩ nhiên, không phải là thay thế toàn bộ, mà là thay thế ở mức độ chỉ vừa đủ cho người dùng mua iPad mà không cần nghĩ đến các loại thiết bị khác.

Tin mới