Thông tin mới về sweet mask

CẬP NHẬT Thứ sáu, 05/03/2021 23:59

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
One Punch Man: Mặt Nạ Mật đánh giá các anh hùng khác dựa trên tiêu chí nào? One Punch Man: Mặt Nạ Mật đánh giá các anh hùng khác dựa trên tiêu chí nào? 05/03/2021 23:59

Mật nạ Mật chính là nhân vật "người gác cổng" có quyền xét duyệt những người anh hùng đủ điều kiện xếp hạng S.

Tin mới