Sẽ ra sao nếu con người có thể Dịch chuyển tức thời?

Mãi yêu Nga  - Theo Helino | 25/04/2019 12:07 PM

Dịch chuyển tức thời là một khái niệm vốn chỉ xuất hiện trong những câu chuyện, bộ phim khoa học viễn tưởng, Sẽ ra sao nếu con người thực sự có thể làm được, nó có tác động thế nào với thế giới của chúng ta?

Dịch chuyển tức thời có lẽ sẽ thay đổi toàn bộ cách mà con người giao tiếp, vận chuyển, và liệu nó có làm cho con người lười đi không.