Thông tin mới về Sarada

CẬP NHẬT Thứ hai, 30/08/2021 09:00

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Vui là chính: Bạn đã bao giờ tự hỏi Tại sao Sarada trong Boruto lại đeo kính chưa? Vui là chính: Bạn đã bao giờ tự hỏi Tại sao Sarada trong Boruto lại đeo kính chưa? 08/08/2018 12:00

Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao Sarada trong Boruto lại đeo kính và muốn biết câu trả lời hay chưa?

Tin mới