Thông tin mới về Sannin huyền thoại

CẬP NHẬT Thứ tư, 09/09/2020 13:30

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Naruto: Mặc dù rất mạnh nhưng 3 Sannin huyền thoại Làng Lá đã từng bại trận dưới tay 6 ninja này Naruto: Mặc dù rất mạnh nhưng 3 Sannin huyền thoại Làng Lá đã từng bại trận dưới tay 6 ninja này 09/09/2020 13:30

Sannin thực sự rất mạnh, nhưng không có nghĩa là bất bại chưa bao giờ thua.

Tin mới