Thông tin mới về sản phẩm thất bại

CẬP NHẬT Thứ ba, 16/06/2020 11:27

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Bảo tàng những sản phẩm thất bại bậc nhất trong lịch sử: Colgate từng sản xuất đồ ăn, Oreo làm bánh cá Bảo tàng những sản phẩm thất bại bậc nhất trong lịch sử: Colgate từng sản xuất đồ ăn, Oreo làm bánh cá 16/06/2020 11:27

Bảo tàng Thất bại là một bộ sưu tập của gần 100 sản phẩm. Những sản phẩm này đều thành công về mặt phát minh, nhưng bằng cách này hay cách khác thì chúng đều kết thúc một cách không mấy đáng nhớ..

Tin mới