Thông tin mới về Samurai

CẬP NHẬT Thứ ba, 21/01/2014 13:08

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
47 lãng nhân: Truyền thuyết bât diệt về những huyền thoại samurai Nhật Bản 47 lãng nhân: Truyền thuyết bât diệt về những huyền thoại samurai Nhật Bản 09/06/2020 23:52

Cho đến nay người, một trong những câu chuyện nổi tiếng còn được lưu truyền để chứng minh cho các đức tính của Samurai là ‘truyền thuyết 47 lãng nhân’.

Tin mới