Thông tin mới về Saitama

CẬP NHẬT Thứ tư, 11/12/2019 14:00

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
One Punch Man: Orochi và 5 quái vật đã sống sót sau khi lãnh trọn một đấm của Saitama One Punch Man: Orochi và 5 quái vật đã sống sót sau khi lãnh trọn một đấm của Saitama 25/12/2020 15:32

Dưới đây là năm con quái vật có thể sống sót sau khi nhận một cú đấm từ Saitama.

Tin mới